Lid worden

Hoe toetreden als lid ?

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw is een privaatrechtelijke vereniging, die afhangt van de lidgelden en vrije bijdragen van (thans zo'n 300) belangstellenden in Vlaanderen en Brussel.
VVIA is een onafhankelijke vereniging die zich, dank zij haar vrijwillige medewerkers, inzet voor het behoud van het industrieel erfgoed.
Jaarlijks worden tientallen activiteiten georganiseerd, w.o. studiedagen, geleide bezoeken, uitstappen, een cursus 'inleiding tot de industriële archeologie',...
In het VVIA-lidgeld is in Vlaanderen het abonnement op het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek (nu volledig in kleur !) inbegrepen

De VVIA krijgt (ongelooflijk maar waar) géén overheidssteun of subsidie.
U kunt de VVIA steunen door toe te treden als lid-abonnee of als beschermend lid.

word lid in 2019

Het lidmaatschap van VVIA is en blijft zeer bescheiden - met weinig middelen maar dank zij onze vrijwilligers kunnen wij zeer efficiënt omgaan met elke euro die we ontvangen.
De bijdragen van onze leden en sympathisanten zijn cruciaal, en zorgden er - sedert 1978 - steeds voor dat VVIA de voorhoede vormde voor studie, behoud en ontsluiting van industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.

2018
was een jaar waarin we van onze sterkste kant lieten zien
binnen het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en waarin 
VVIA zijn veertig jarig bestaan kon vieren

Begin 2019 kregen we de prestigieuze
European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2019
en werd onze jarenlange onafhankelijke en ongebonden vrijwilligersinzet
als Europees voorbeeld naar voor geschoven

In 2019 zetten we ons uiteraard verder in
voor de studie, het behoud en de ontsluiting
van het industrieel en technisch erfgoed
in Vlaanderen en Brussel
met UW steun

 

Door de verhoogde kostprijzen (druk van het tijdschrift, verzendingskosten, diensten waarvan we gebruik maken,...) zien we ons jammer genoeg verplicht om de bijdragen voor 2019 te verhogen - nadat deze gedurende verschillende jaren niet aangepast werden.
Ze blijven bescheiden. Als je ziet wat VVIA met elke euro doet, dan is het duidelijk dat we erg efficiënt met de bijdragen van onze leden omgaan.

Onderstaande bedragen zijn echter minima - een vrije bijdrage is steeds welkom
Lid-abonnees betalen voor 2019 slechts

  • 40 EURO als individueel lid-abonnee   
  • 35 EURO voor studenten, werklozen en gepensioneerden   
  • 80 EURO voor bedrijven, openbare besturen en bibliotheken   
  • 80 EURO voor leden in het buitenland (omwille van hoge verzendingskosten)
  • min. 250 EURO als beschermend lid

door het storten van het verschuldigde bedrag op onze bankrekening
IBAN : BE41 5230 4462 3210
BIC : TRIOBEBB

VVIA is als vereniging niet BTW-plichtig en levert daardoor geen BTW-facturen.
Facturaties gebeuren enkel op speciale aanvraag en enkel voor bedragen boven 200 euro

U kunt nu ook betalen via PayPal

Maak een keuze naargelang de
soorten lidmaatschap 2019 - bedragen geldig vanaf 31/08/2018

  

De thema's van de vier nummers van Erfgoed van Industrie en Techniek die in 2019 zullen verschijnen liggen nu vast.

  • nr. 1: herbesteming industrieel erfgoed en de architectuur
  • nr. 2. Suiker
  • nr. 3. Industrieel landschap en de winning van energie (turf, gas, steenkool, olie)
  • nr. 4: varia-nummer

De leden van 2019 krijgen die in hun brievenbus