bibliografie en links

Industrieel en technisch erfgoed zijn bij ons nog een opkomende toeristische markt, maar het industrieel toerisme heeft een langere traditie dan we denken. Publicaties over het thema verschenen reeds in het begin van de jaren 1970, en in verschillende landen bestaan vandaag organisaties die ofwel gespecialiseerde toeristische pakketten uitwerken en op de markt aanbieden, ofwel opgericht zijn om dit soort toerisme te ontwikkelen en te bevorderen.
Verwijzingen naar de webstekken van organisaties in andere landen vindt U onder de rubriek 'doorklikken'.

 

1. Boeken

 

 

2. Artikelen

 

3. Om te downloaden
[Zie ook onze gedigitaliseerde boeken en brochures]