Industrieel toerisme

Vanaf het begin der jaren 1970 werd het industrieel erfgoed in verschillende Europese landen tot een toeristisch 'product' verheven - met voor- en nadelen.
Reeds in het midden van de jaren 1980 experimenteerde VVIA hiermee, en even werd zelfs een specifieke organisatie voor de promotie van industrieel erfgoedtoerisme opgericht. Het was toen echter nog te vroeg, en de toeristische sector stond zeker (nog) niet te springen voor dit soort initiatieven.
Intussen zijn we zo'n dertig jaar verder.
Waar staan we ?
En waar staat men in andere landen ?