bedreigd erfgoed

pagina in aanmaak - voorlopige versie

 

Bedreigd industrieel erfgoed

Veel industrieel erfgoed is bedreigd.
Er is in erfgoedland zelfs een nieuwe tendens.
Het aantal beschermingen (zeker van industrieel erfgoed) is tot een minimum minimorum teruggevallen, maar daarnaast komen er steeds meer pogingen om de bescherming van (vooral industriële) sites op te heffen. Zodat ze kunnen afgevoerd en gesloopt worden.
Uiteraard zijn er particuliere eigenaars die het erfgoed laten verloederen en willen kwijt spelen, soms na een 'interessant' aanbod van een bouwpromotor of omdat ze het door allerhande factoren niet meer zien zitten.
Maar vaak betreft het erfgoed in eigendom van openbare besturen, die het onderhoud gedurende jaren verwaarloosd hebben en nu niet willen opdraaien voor de daardoor ontstane restauratiekosten.

We willen op deze pagina zowel informatie over het bedreigde erfgoed samenbrengen, maar ook informatie over de procedures voor bescherming, bouw- en sloopvergunningen, en over de mogelijkheid van opheffing van een bescherming als monument.

 

 • Wat kun je doen om een pand wettelijk te laten beschermen ?
  (in voorbereiding)
   
 • Wat kun je doen om een slopingsvergunning tegen te gaan ?
  (in voorbereiding)
   
 • wat kun je doen bij verwaarlozing van een monument ?
  Eigenaars van beschermde monumenten zijn er volgens het decreet toe gehouden om deze in goede staat te houden. Artikel 6.4.1. bepaalt duidelijk 'De zakelijkrechthouders en gebruikers van een beschermd goed behouden het in goede staat door de nodige instandhoudings-, beveiligings-, beheers-, herstellings- en onderhoudswerken'.
  Er is echter te weinig toezicht en er wordt ook te weinig opgetreden.
  Bij schrijnende gevallen kan men een klacht neerleggen bij de Inspectie Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed.
   
 • Kan de bescherming van een monument opgeheven worden ?
  Hoe ? Wat kun je doen om het te verhinderen ?
  >> download onze informatietekst met adviezen
   

Nadat een persoon of een vereniging bezwaar of beroep aangetekent heeft, gebeurt het wel vaker dat een bouwheer een beroeper probeert af te dreigen.
Iedereen heeft het recht om beroep in te stellen.Bovendien is de vergunning niet automatisch geschorst door het instellen van een beroep. De bouwheer heeft dus zelf de keuze om de werken al dan niet te starten in afwachting van een uitspraak. Hij doet dit dan wel op eigen risico. Elke bouwheer weet ook dat er een beroep kan ingesteld worden, zodat hij hier rekening mee moet houden.
Men moet zich dus niet veel zorgen maken als de bouwheer of eigenaar in de tegenaanval gaat
Het is wel altijd aangerade zich te laten bijstaan door een advocaat, aangezien procedurefouten vlug gemaakt zijn.
Zie daarover onze downloadbare documenten.

Zowel tijdens de beschermingsprocedure als tijdens de procedure tot opheffing van een bescherming is een openbaar onderzoek vereist, waarbij burgers en verenigingen hun stem kunnen laten horen.
Een kaart met de lopende openbare onderzoeken vind je hier
   - laat het weten wanneer je een bescherming steunt en er enthousiast over bent
   - laat je protest horen wanneer je niet akkoord gaat voor de opheffing van een bescherming

Het betreft op het ogenblik dat we dit schrijven zijn er procedures op komst om de bescherming op te heffen van

 • de monumentale torenkraan van Temse
 • het unieke houten schip de ‘Céphée’ onder de afdaken achter het Steen in Antwerpen
 • de tijdens de eerste wereldoorlog tot Belgische uitkijkpost omgebouwde schoorsteen van Ramskapelle
 • ...

 

BEDREIGD :

 

Elk jaar loopt in Europa een campagne om de meest bedreigde erfgoedsites in de aandacht te plaatsen,
The 7 Most Endangered

Het is niet slecht om bedreigde sites daarvoor aan te melden.
Dit kon tot 17 september op de website van The 7 Most Endangered - maar volgend jaar is er een nieuwe kans om in te dienen
volg dit dus op !!!