VVIA steunen

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
is een onafhankelijke vereniging
en derhalve niet-gesubsidieerd.

Onze inkomsten zijn enkel afkomstig van lidgelden, steunbijdragen en de inkomsten van onze activiteiten.
Elke euro(cent) wordt drie keer omgedraaid en optimaal gespendeerd.
Alle activiteiten - ook de bouw van deze website - worden gerealiseerd dank zij tal van onbezoldigde, maar sterk gemotiveerde vrijwilligers

Steun onze werking
door het storten van een vrijwillige bijdrage op onze bankrekening bij TRIODOS Bank
IBAN : BE41 5230 4462 3210
BIC : TRIOBEBB

Of via PayPal

en...
U kan natuurlijk ook lid worden van VVIA