Cursusmodule Inleiding tot de industriële archeologie

cursusmodule
INLEIDING TOT DE INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE - INDUSTRIEEL ERFGOED

 

DOOR COVID-19 WERD DE CURSUSMODULE IN 2020 NIET GEDOCEERD
Wij kijken nu wat de toekomst brengt

 

Belangstellenden kunnen nu reeds aanmelden !
    

Cursusinhoud

De ontwikkelingen van nijverheid, techniek en wetenschap tijdens voorbije twee eeuwen liggen aan de basis van onze hedendaagse maatschappijhoe we ons gedragen, hoe we ons verplaatsen, hoe we nu werken, hoe we consumeren,...

De Industriële archeologie omvat de studie, het behoud en de valorisatie van het erfgoed van de industriële periode:

- gebouwen, machines en uitrustingen, de kennis, know how en ervaringen van mannen en vrouwen
- de woningen en woonvoorzieningen van arbeiders en patroons, de transport- en communicatie-infrastructuur, de geïndustrialiseerde en gemechaniseerde landbouw
- kortom alle sporen en relicten die ons een beeld geven van hoe onze moderne geïndustrialiseerde en technologische maatschappij ontstond en evolueerde

Het industrieel erfgoed krijgt steeds meer belangstelling van publiek en overheid.
Elk jaar worden er industriële gebouwen in Vlaanderen wettelijk beschermd.       
In tal van resoluties pleitte de Raad van Europa voor behoud en herbestemming van industrieel erfgoed
Industrieel toerisme kent in alle landen een sterke ontwikkeling

2018 wordt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed - een jaar waarin ook (zeker) het industrieel erfgoed zijn beste beentjes zal moeten voorzetten

Daarom deze grondige inleiding voor iedereen die belangstelling heeft in het thema, en voor personen die zich op één of andere wijze in hun regio voor het industrieel en technisch erfgoed willen inzetten.
     

Cursus

De cursus-module geeft een grondige inleiding in alle aspecten van de industriële archeologie en het industrieel erfgoed.
Hoe keken onze voorouders naar deze realisaties? Wat betekenen ze voor ons, en welke betekenis kunnen ze in de toekomst krijgen? Moeten wij oude industriële gebouwen en installaties behouden, net zoals de kloosters, kerken en kastelen uit middeleeuwen en renaissance? En als we ze behouden: welke (maatschappelijke) functie(s) kunnen wij er dan aan geven? Kan het industrieel erfgoed ontstaan geven aan een nieuwe vorm van cultuurtoerisme ?
De lezingen handelen ook over ambachtelijke musea, archieven en industrieel toerisme.
Wat doen wij met de wortels van onze (post?)industriële maatschappij? Erven wij met eerbied ?
Industriële archeologie is een mode-woord, dat te pas en te onpas gebruikt wordt. De term omvat véél meer dan enkel maar het klasseren van oude fabrieken. Wat ? En wat kunnen we ermee aanvangen?

Hoe pakken we het in onze regio aan? Waar en bij wie kunnen we terecht?

Programma:

 • Ontstaan en evolutie van de industriële maatschappij: mechanismen en determinerende factoren
 • Industriële Revolutie: wat ?Het beeld van de nijverheid doorheen de eeuwen: Vlaanderen, Europa
 • Het industrieel erfgoed: definities en inhouden
 • Industriële archeologie: inhoud, bronnen, methoden
 • Industriële archeologie: wie is wie ?
 • Ontwikkeling van de industriële architectuur en infrastructuur, industriële bouwtechnieken
 • Typologie van industriële gebouwen
 • Basisprincipes voor inventarisatie en beschrijving van industrieel erfgoed
 • Behoud, bescherming, presentatie en herbestemming van industrieel erfgoed in Vlaanderen (o.m. wettelijke en administratieve regelgeving: monumentenzorg, musea, roerend erfgoed, archieven en documentalia)
 • Educatieve en pedagogische mogelijkheden van het industrieel erfgoed; industrieel erfgoed en toerisme
 • Behoud, bescherming, presentatie en herbestemming van het industrieel erfgoed in Vlaanderen en in het buitenland (o.m. voorbeelden uit Catalonië, Groot-Brittannië, USA)
 • Kenmerken van het industrieel erfgoed in Vlaanderen; industriële sites in Vlaanderen

Doelgroepen

Iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, erfgoed en toerisme, o.m. leden van geshied- en heemkundige verenigingen, leden en medewerkers van gidsengroeperingen en toeristische diensten, gemeentelijke cultuurambtenaren, verantwoordelijken van musea, monumentenzorgers, architecten; studenten geschiedenis, kunstgeschiedenis, architectuur en technische wetenschappen; leerkrachten.
 

Organisatie en lesgevers

De module wordt georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, het platform voor studie en behoud van het industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel
De docenten beschikken allen over een uitgebreide ervaring op het terrein, ofwel door hun professionele activiteiten, ofwel door eigen onderzoek. De coördinatie en leiding van de cursus berusten bij A. Linters, sedert meer dan 40 jaar betrokken bij de ontwikkeling van de industriële archeologie in Vlaanderen en internationaal erkend expert.

De studenten krijgen de raad volgend boek te lezen ter voorbereiding en als begeleiding bij de cursusmodule: Adriaan Linters: De wortels van Flanders Technology. Industrieel erfgoed, industriële archeologie in Vlaanderen (1987) en om te grasduinen in onze gedigitaliseerde publicaties
 

Duur, lesdagen

De module omvat vijf zaterdagen (telkens vanaf 10u tot omstreeks 18.00 u).

 
Kostprijs

De module kost 195 euro
Leden VVIA betalen slechts 150 euro
Studenten - mits voorlegging kopie van studentenkaart - verminderd tarief 125 euro, studenten-lid: 100 euro
Dit bedrag omvat: de cursusdocumentatie, de koffiepauzen, deelname aan de plaatsbezoeken.
De regelmatige deelnemers ontvangen een attest van deelname aan de cursus.

 
Inschrijven

    Zo spoedig mogelijk bij
    de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
    >> contactgegevens vind je hier

    + door storting van het verschuldigde deelnemingsbedrag met vermelding Cursusmodule Industriële Archeologie
    te storten op de IBAN-BIC rekening van VVIA bij TRIODOS Bank:

        IBAN : BE41 5230 4462 3210
        BIC : TRIOBEBB
        (Uw inschrijving wordt pas effectief na ontvangst van de betaling)