Cursusmodule Inleiding tot de industriële archeologie

cursusmodule
INLEIDING TOT DE INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE - INDUSTRIEEL ERFGOED

 

VANAF 2021 WORDEN DE CURSUSSEN ONLINE GEDOCEERD

De algemene inleidingen (zeven avonden) werden reeds twee keer gedoceerd, en zullen begin 2022 nog eens herhaald worden.
Vanaf september loopt op woensdagavonden een reeks thematische lessen over specifieke onderwerpen

Het programma van de verdere lezingen en hoe U kunt inschrijven vindt U verder op deze pagina

Cursusinhoud

De ontwikkelingen van nijverheid, techniek en wetenschap tijdens voorbije twee eeuwen liggen aan de basis van onze hedendaagse maatschappijhoe we ons gedragen, hoe we ons verplaatsen, hoe we nu werken, hoe we consumeren,...

De Industriële archeologie omvat de studie, het behoud en de valorisatie van het erfgoed van de industriële periode:

- gebouwen, machines en uitrustingen, de kennis, know how en ervaringen van mannen en vrouwen
- de woningen en woonvoorzieningen van arbeiders en patroons, de transport- en communicatie-infrastructuur, de geïndustrialiseerde en gemechaniseerde landbouw
- kortom alle sporen en relicten die ons een beeld geven van hoe onze moderne geïndustrialiseerde en technologische maatschappij ontstond en evolueerde

Het industrieel erfgoed krijgt steeds meer belangstelling van publiek en overheid.
Sedert 1975 zijn er verschillende industriële gebouwen in Vlaanderen wettelijk beschermd.       
In tal van resoluties pleitte de Raad van Europa voor behoud en herbestemming van industrieel erfgoed
Industrieel toerisme kent in alle landen een sterke ontwikkeling

Daarom deze grondige inleiding voor iedereen die belangstelling heeft in het thema, en voor personen die zich op één of andere wijze in hun regio voor het industrieel en technisch erfgoed willen inzetten.
     

Cursus

De cursus-module geeft een grondige inleiding in alle aspecten van de industriële archeologie en het industrieel erfgoed.
Hoe keken onze voorouders naar deze realisaties? Wat betekenen ze voor ons, en welke betekenis kunnen ze in de toekomst krijgen? Moeten wij oude industriële gebouwen en installaties behouden, net zoals de kloosters, kerken en kastelen uit middeleeuwen en renaissance? En als we ze behouden: welke (maatschappelijke) functie(s) kunnen wij er dan aan geven? Kan het industrieel erfgoed ontstaan geven aan een nieuwe vorm van cultuurtoerisme ?
De lezingen handelen ook over ambachtelijke musea, archieven en industrieel toerisme.
Wat doen wij met de wortels van onze (post?)industriële maatschappij? Erven wij met eerbied ?
Industriële archeologie is een mode-woord, dat te pas en te onpas gebruikt wordt. De term omvat véél meer dan enkel maar het klasseren van oude fabrieken. Wat ? En wat kunnen we ermee aanvangen?

Hoe pakken we het in onze regio aan? Waar en bij wie kunnen we terecht?

Ons online programma:

Het oude programma wordt wel enigzins aangepast aan het online medium. Elke les duurt een uur, met nadien nog mogelijkheid tot vragen
De algemene inleidingen werden reeds twee keer gedoceerd - Deze worden begin 2022 herhaald

Vanaf september worden in deze cyclus thematische aanvullingen gedoceerd, telkens op woensdagavonden om 20:00 via zoom.

INLEIDINGEN (herhaling)

opnieuw begin 2022   inleiding : wat omvat het industrieel erfgoed; de oorzaken en gevolgen van de industriële revolutie
opnieuw begin 2022   geschiedenis en erfgoed van aandrijven en energie
opnieuw begin 2022   geschiedenis en erfgoed van (bouw)materialen
opnieuw begin 2022   geschiedenis en erfgoed van het produceren: van handwerk tot machine
opnieuw begin 2022   geschiedenis en erfgoed van transport en communicatie
opnieuw begin 2022   wonen en leven in de stad
opnieuw begin 2022   de invloed van mechanisering en industrialisering op het platteland

Kostprijs voor deze zeven lessen :
- 100 € ; leden 75 €
- studenten op voorlegging studentenkaart : 50 €
- of  - 20 € per les ; leden 10 €

 

TECHNISCHE EN GESPECIALISEERDE LEZINGEN (vanaf september)
inschrijven: zie onderaan deze pagina

volgende lezingen:

6 oktober 20:00 Belgische ondergrond; geologische context in de industriële geschiedenis en postindustrieel verhaal Deel 1: Inleiding, fossiele brandstoffen, ertsen
13 oktober 20:00 Belgische ondergrond; geologische context in de industriële geschiedenis en postindustrieel verhaal Deel 2: Bouwstenen, granulaten, speciale gevallen
20 oktober 20:00 Het zwarte goud’; Steenkool in Limburg
23 oktober 10:00 praktijkdag : Bezoek aan de mijnsite en mijncité in Beringen (ganse dag)
27 oktober 20:00 AC/DC, Volts en Ampères; Ontwikkelingen op gebied van elektriciteit
3 november 20.00 herhaling les 'De burgers en behoud van industrieel erfgoed in Catalonië' - gratis vakantieles, in te schrijven via het contactformulier aan het algemeen secretariaat
10 november 20:00 Vlas en plantaardige textiele vezels in Europa
  20:00 volgende cursussen binnenkort aangekondigd via deze webpagina en onze e-nieuwsbrief
  20:00 o.m. voorzien
- Kleiverwerking en steenbakkerijen
- asbest in de industrie
- IJzer en staal: de ruggengraat van de industriële ontwikkeling
- Spoorwegen in België
- Herbestemming van industrieel erfgoed
- Nucleaire energie in Vlaanderen
- Stokerijen
- Papier en papierproductie
- Historische bronnen voor de studie van het industrieel erfgoed
- en meer...

PRAKTIJKDAGEN, op zaterdagen - afzonderlijke inschrijvingen verplicht

    worden binnenkort aangekondigd via deze webpagina en onze e-nieuwsbrief - uiteraard rekening houdend met de COVID-19 voorschriften
23 oktober 10:00 Bezoek aan de mijnsite en mijncité in Beringen (ganse dag)
--> inschrijvingsmodaliteiten en kostprijs binnenkort beschikbaar. Noteer het nu alvast in je agenda
     

 

Doelgroepen

Iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, erfgoed en toerisme, o.m. leden van geshied- en heemkundige verenigingen, leden en medewerkers van gidsengroeperingen en toeristische diensten, gemeentelijke cultuurambtenaren, verantwoordelijken van musea, monumentenzorgers, architecten; studenten geschiedenis, kunstgeschiedenis, architectuur en technische wetenschappen; leerkrachten.
 

Organisatie en lesgevers

De module wordt georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, het platform voor studie en behoud van het industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel
De docenten beschikken allen over een uitgebreide ervaring op het terrein, ofwel door hun professionele activiteiten, ofwel door eigen onderzoek. De coördinatie en leiding van de cursus berusten bij A. Linters, sedert meer dan 40 jaar betrokken bij de ontwikkeling van de industriële archeologie in Vlaanderen en internationaal erkend expert.

De studenten krijgen de raad volgend boek te lezen ter voorbereiding en als begeleiding bij de cursusmodule: Adriaan Linters: De wortels van Flanders Technology. Industrieel erfgoed, industriële archeologie in Vlaanderen (1987) en om te grasduinen in onze gedigitaliseerde publicaties


 

Duur, lesdagen

De lessen worden gedoceerd op woensdagavonden, telkens vanaf 20:00 uur

 

Getuigschrift en attesten

Getuigschrift
Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een getuigschrift:
 * Deelname aan minimum 12 cursusavonden in de periode vanaf Pasen 2021 tot december 2021 (waarvan 7 inleidende lezingen en 5 gespecialiseerde)
 * Deelname aan drie praktijkdagen    
 * Een afstudeerproject voorleggen (praktische proef of scriptie)    

Eventueel kan op vraag van deelnemers een 'bewijs van deelname’ afgeleverd worden voor een totaal van gevolgde avonden.
 

 
Kostprijs

 • Voor een abonnement voor het totaal van cursusonderdelen : 
     -- 250 euro voor niet-leden;
     -- 100 euro voor leden ;
     -- voor studenten op voorlegging van hun studentenkaart 125 euro
 • De verschillende lessen kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden: 20 euro per cursusavond voor niet-leden; 10 euro per cursusavond voor leden - leden hebben recht op drie gratis cursus-avonden
 • organisaties lid van VVIA kunnen één deelnemer aan de cursus inschrijven aan de prijs voor VVIA-leden
  -- De registratie van de deelnemers verloopt per uniek e-mail adres
  -- Per deelnemer, individueel of voor een openbare dienst, kan slechts één en hetzelfde e-mail adres gebruikt worden

   

Inschrijven

    Zo spoedig mogelijk bij
    de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
    >> contactgegevens vind je hier
    deelname tot een les aanmelden per e-mail uiterlijk op de maandag voor de les. U krijgt dan een link toegestuurd waarmee U kunt deelnemen

    + door storting van het verschuldigde deelnemingsbedrag met vermelding online cursusmodule Industriële Archeologie
    te storten op de IBAN-BIC rekening van VVIA bij TRIODOS Bank:

        IBAN : BE41 5230 4462 3210
        BIC : TRIOBEBB
        (Uw inschrijving wordt pas effectief na ontvangst van de betaling - de betaling voor losse cursussen dient ons uiterlijk op dinsdag voor de cursusdag te bereiken)