Infomoment beheerplanning molensites

Infomoment beheerplanning molensites

zaterdag, 17 september 2016
provincie: 
Oost-Vlaanderen
Ename (Oudenaarde)
organisator(en): 
Provinciaal Molencentrum Mola

Vanaf 1 januari 2015 is er een volledig nieuw Vlaams onroerenderfgoeddecreet van kracht. Sindsdien volg(d)en nog een aantal verfijningen, aanpassingen en uitvoeringsbesluiten. Ook nieuw daarin is de al dan niet verplichting voor het opstellen van beheerplannen.
Voor molenerfgoedeigenaars en -beheerders hebben deze initiatieven eigen, verstrekkende gevolgen die in de praktijk niet altijd duidelijk of vanzelfsprekend zijn.
In samenwerking met het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed, Monumentenwacht en de diverse Vlaamse molenerfgoedverenigingen nodigt het Oost-Vlaamse Provinciaal Molencentrum Mola de betrokkenen en geïnteresseerden uit voor een infomoment om in frisse taal duidelijkheid te scheppen over dit onderwerp.

Tijdstip       zaterdag 17 september 2016 - 13-17 uur
Plaats        Provinciaal Erfgoedcentrum - Lotharingenstraat 1, 9700 Ename (Oudenaarde)
Contact      mola@oost-vlaanderen.be - 09 342 42 40

Programma:

  • 13.00 uur       Onthaal met koffie/thee/fris
  • 13.30 uur        Welkom door Jozef Dauwe, Oost-Vlaamse gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed,of zijn afgevaardigde.
  • 13.45 uur       Inleiding: probleemstelling.
  • 14.00 uur       Toelichting door de erfgoedconsulenten industriële archeologie/molenerfgoed van het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed.
  • pauze
  • 15.00 uur       Toelichting door Monumentenwacht Oost-Vlaanderen: mogelijke kansen en bijdragen in molenbeheerplannen.
  • 15.30 uur       Beantwoorden van vragen en probleemstellingen voorgelegd door het publiek.
  • 16.00 uur        Nawoord.
  • 16.10 uur       Netwerkmoment tijdens een snackje en een drankje.

Deelname       gratis
Inschrijven vóór 12 september 2016 via deze antwoordkaart