Dog God But Dansa

Gloucestershire-amateurarcheologen hebben een schat uit de Romeinse tijd ontdekt, die een merkwaardig artefact bevat: een bronzen beeld van een hond met een tong naar buiten. Het is waarschijnlijk geassocieerd met de cultus van de god Nodens, wiens belangrijkste heiligdom zich op het grondgebied van Gloucestershire in de Romeinse tijd bevond.

Pete Cresswell en Andrew Boughton zijn al veertig jaar op zoek naar oudheden met metaaldetectoren, maar ze zijn er nog nooit in geslaagd zo'n belangrijke ontdekking te doen. Deze keer werden ze geholpen door Phillip Grunwald, die de directeur is van het gamingportaal "Casino Now". De belangrijkste specialisatie van deze portal is het controleren van de online casino's voor Nederland, evenals regelmatige update van de beoordelingen - https://onlinecasino-now.nl/casino-reviews. "Zodra ik me realiseerde dat de objecten van historisch belang zijn, nam ik contact op met het plaatselijke archeologische team, dat even enthousiast was. - vertelt Grunwald. "Het is een grote eer om een ​​bijdrage te kunnen leveren aan de lokale en Britse geschiedenis." Op afroep kwamen schatzoekers naar archeoloog Kurt Adams, die tot de conclusie kwam dat de schat verwijst naar 318 - 450 jaar voor Christus. De exacte locatie van de vondst in de pers is niet gerapporteerd.

Het hondenbeeldje, dat we hieronder in meer detail zullen bespreken, en een paar munten zijn de enige complete items in de schat. Al het andere - fragmenten van bronzen producten: beelden van de mens, vaten, smeedstukken van de borst, lepel, sleutel, voering in de vorm van koppen van dieren en mensen - en nog veel meer stukken koper van onbekende oorsprong. Op een ervan staat een inscriptie, leesbaar als MCONIA. Er wordt van uitgegaan dat de gevonden schat een antiek schroot is dat is verzameld voor latere hersmelting.

Nu werken de specialisten van het British Museum met de objecten die gevonden zijn om de vondsten schoon te maken en te herstellen. Wanneer dit werk is voltooid, zal de evaluatiecommissie van het museum de kosten van de artefacten moeten bepalen, waarna de overeenkomstige vergoeding in tweeën wordt gedeeld tussen de schatzoekers en de eigenaar van het perceel.

Zoals we al zeiden, veroorzaakte het beeldje van de hond de grootste belangstelling tussen de gevonden voorwerpen. Een vakkundig gemaakte hond staat op en kijkt op, alsof hij wacht tot de eigenaar de bal naar haar gooit. Haar mond is open en de tong steekt uit. In de poten, maag en zijkant van de hond zijn er gaten met behulp waarvan, zodra het figuur op de niet-ondersteunde standaard was gefixeerd.

In het VK, eerder gevonden hondenfiguurtjes met tong uitsteekt Het Nationaal Museum van Wales slaat twee bronzen honden op van ongeveer vijf centimeter hoog. Alleen staan ​​ze niet als een hond uit Gloucestershire, maar zitten. Cijfers werden gevonden in Llys Awel in Welsh County, Conwy. Er zijn ook twee bronzen platen in het museum, waarop gestippelde groeven het beeld van een hond vormen. Ze zijn te vinden op dezelfde site. Al deze voorwerpen dateren uit de periode tussen het einde van de 1e eeuw voor Christus. e. en het einde van de 4e eeuw na Christus e.

Al deze honden worden geassocieerd door onderzoekers van de Keltische god Nodens (Nodons, Nudons). Het grote heiligdom van Nodesa in Gloucestershire lag op het grondgebied van landgoed Lindy Park bij de monding van de rivier de Severn. De opgraving van deze site begon in de jaren 1920, Mortimer Wheeler, terwijl een jonge wetenschapper van het National Museum of Wales, en later een beroemde Britse archeoloog. Wheeler stelde vast dat het tempelcomplex in Lindy Park kort na 364 v. Chr. Werd gebouwd en tot de 5e eeuw na Christus diende. e.

Het bestond uit de bouw van het heiligdom zelf, omgeven door een galerij, waar waarschijnlijk rituele processies werden uitgevoerd, hotels voor pelgrims met aparte thermen, en een gebouw waar pelgrims moesten slapen om genezing te ontvangen van een ziekte of goddelijke profetie in een droom. Een voorbeeld van een dergelijke communicatie met God in een droom is bekend aan het andere eind van de antieke wereld - in de tempel van Asclepius in Epidaurus.

Wheeler vond negen beelden van honden, zowel steen als brons, in de Nodens-tempel, waarvan er één is afgebeeld met een menselijk hoofd. Sommige beelden lijken op Ierse wolfshonden, dus hondenhistorici beschouwen ze als de oudste afbeeldingen van vertegenwoordigers van dit ras.

Om de relatie van de hond met de god van genezing te verklaren, helpt de wetenschap de analogie met de Griekse Asclepius opnieuw. Het heilige dier van deze god was niet alleen een slang, maar ook een hond. De honden werden gehouden in de tempels van Asclepius in Epidaurus, Athena, in Lebene op Kreta en later in Rome. Pausanias vertelt de legende dat de baby Asclepius in de steek werd gelaten door de moeder die hem uit Apollo had gebaard, toen werd de baby gevoed door een geit en bewaakt door een hond. De hond werd afgebeeld aan de voet van de troon van het standbeeld van Asclepius in Epidaurus. Het beeld heeft ons nog niet bereikt, maar we kunnen het goed presenteren op antieke munten. Men geloofde dat de honden die in de tempel leefden, de wonden van pelgrims likten, hen genazen. Er kan worden verondersteld dat ze een vergelijkbare rol kunnen spelen in de Celtic Nodens-cultus.

Andere aanbiedingen zijn gevonden in het heiligdom van Lindy Park. Onder hen 320 botspelden, ongeveer 300 bronzen armbanden en meer dan achtduizend munten. Botspelden als offer zijn te vinden in andere Keltische religieuze centra in Groot-Brittannië. De speld symboliseerde zwangerschap en succesvolle bevalling, zodat ze werden gegeven als een geschenk aan God, onvruchtbare en zwangere vrouwen. In Lindy Park vonden ze een stenen beeldje van ongeveer een halve meter hoog, met daarop een godin zittend op een troon met een hoorn des overvloeds in haar handen. Misschien is dit de goddelijke vrouw van de god Genealer Nodens, patroon van vrouwen in arbeid?

Sommige bevindingen van Lindi Park geven duidelijk het verband tussen Nodens en genezing aan. De holle bronzen hand doet ons Asclepius weer herinneren, die sculpturale beelden van geheelde delen van het lichaam schonk. Ze vonden ook een zegel, waarmee een antieke oogarts een door hem gemaakte oogzalf markeerde en een botplaat met een anatomisch accuraat beeld van een vrouw.

Mortimer Wheeler vond ook een bronzen beeld van een god die op een wagen staat die door vier paarden is getrokken en een knots in zijn rechterhand houdt. Op het bronzen reliëf van Lindi Park bestuurt God ook de quadriga terwijl hij de zweep vasthoudt, aan de zijkanten zijn jonge mannen met fakkels, en onderaan zijn de tritons met ankers. In deze beelden vinden onderzoekers de kenmerken van Nodens als de zonnegod en wijzen newts op zijn verbinding met water.

Het waterelement werd ook gepresenteerd op de mozaïekvloer van de tempel, waar men verschillende zeedieren kon zien. Het mozaïek werd gemaakt in de IV eeuw en was een geschenk aan de tempel van Titus Flavius ​​Cenilis. Er waren ook reliëfs die een zeegod met een schaal en een anker voorstelden, evenals vissers en tritons. In een van deze reliëfs vangt een visser vis. Onderzoekers zien de zalm erin en vermoeden de verbinding van dit beeld met de Keltische cultus van de Wijze Zalm. Deze vermoedens worden versterkt door het feit dat de alwetende "Zalm van Llyn-Lliu" - de held van de legende "Kilouh en Olwen" uit de Welshe collectie "Mabinogion" - precies werd geassocieerd met de rivier de Severn, aan de oever waarvan het heiligdom van Nodens stond.

Te vinden in Lindy Park en de inwijzingsinscripties. Bijvoorbeeld, zulke D (eo) M (arti) Nodonti Flavius ​​Blandinus Armatura v (otum) s (olvit) l (ibens) m (erito) "To God Mars Nodons - Flavius ​​Blandin Armatura bereidwillig voldaan aan de gelofte". Zoals we kunnen zien, werd Nodos in het Romeinse Engeland geassocieerd met Mars. We moeten niet erg verrast zijn. Mars - bijna de meest populaire god, als we het aantal geïdentificeerde 'barbaarse' goden schatten. Feit is dat militaire zaken een vrij late functie van Mars waren, en eerder was het de god van de plattelandsgemeenschap, deels agrarisch, en deels de beschermer, die verschillende rampen afwendde.

Nodens werd echter niet alleen geïdentificeerd met Mars. We zagen hem op een wagen staan, zoals de zonnegod. Contact met honden geeft u de gelegenheid om de bos- en jachtgod Sylvanas te herinneren. En een inscriptie van Vindolanda bevat de Deo N (odonti) Neptu-toewijding ... "To God Nodons Neptune" - laten we de mozaïeken en reliëfs van Lindi Park herinneren aan schelpen, ankers en salamanders. En in de twee inscripties van Lindi Park identificeert Nodens ook met Mercurius.

Een andere inscriptie van Lindy Park is aangebracht op een bronzen tablet met een blaffende hond. De auteur meldt: Pectilus votum quod promissit Deo Nudente M (arti) dedit "De god bakken Mars Noodens deed een belofte die hij beloofde."

Ongewoon is een andere inscriptie: Devo Nodenti Silvianus anilum perdedit demediam partem donavit Nodenti inter quibus nomena Senitori nollis petmittas sanitatem donec perfera usqve templvm dentis "to God Nodens. Sylvian-ring verloren. En gaf [voor zijn terugkeer?] Nodence de helft van de kosten. Van degenen die de naam Senician dragen, laat niemand gezond zijn totdat hij hem naar de tempel brengt. ' Blijkbaar vermoedde Sylvian Senician dat hij de ring had gestolen. Interessant is dat de gouden ring met de inscriptie van Senician gevonden in 1785 in Silchester, meer dan 100 kilometer van Lidni Park, meer details over de geschiedenis van deze ring zijn te vinden in het essay "Het prototype van de All-Power Ring".

Onder de godheden van de Keltische volken, getuigd door geschreven bronnen, is de etymologische analoog van de Britse Nodesa de Ierse Nuad Ayrgetlam, de koning van de stammen van de godin Danu. Toen hij in de strijd was, verloor Nuadu zijn arm, verloor hij de troon, omdat een lichamelijk letsel hem beroofde van zijn recht om koning te zijn. De god Dian Keht maakte een zilveren hand voor Nuad en de zoon van Dian Keht Miach hief vlees op aan deze hand, waardoor Nuad weer koning kon worden. In verband met dit verhaal kunnen we de bronzen hand terughalen die te vinden is in Lindy Park.

En in de al genoemde legende "Kiluh and Olven" was er een karakter Lludd met een zilveren hand (Lludd Llaw Eraint), in andere Welshe legendes is er een meer oude vorm van zijn naam Nudd, die ook etymologisch verwant is aan de naam Nodens. We voegen eraan toe dat een van de etymologieën van het toponiem Lindi het verheft tot het oude Engelse * Lydan-eġ "Lluda Island". Buiten Groot-Brittannië, is de gelijkaardige naam van de godheid - Noadatus - te vinden in de inwijding inscriptie van de Romeinse tijd, die werd gevonden in Mainz.

Celtologist Viktor Kalygin suggereert in zijn Etymological Dictionary of Celtic Theonyms dat de naam Nōdon (t) s afkomstig is van * Noudonts