VVIA - Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

eigen activiteiten van VVIA

De gipsberg van Rieme-Zelzate als landschappelijk relict van fosfaatindustrie

"Een onnatuurlijk landschapselement weerspiegelt vaak een verhaal. De gipsberg te Zelzate is een relict van bijna honderd jaar chemische nijverheid in de Gentse Kanaalzone. Terwijl sanering en reconversie de laatste sporen uitwist en de witte berg bekleedt met donkere zonnepanelen, zo zal dit bizar stukje reliëf blijven herinneren aan de ontembare menselijke honger naar grondstof."

West-Vlaamse tabaksdag

Op zaterdag 31 augustus organiseert VVIA een namiddag in het teken van de West-Vlaamse Tabak: een teelt die eeuwenlang deze Noord-Westelijke uithoek van ons land beheerste maar de afgelopen vijftien jaar in snel tempo is verdwenen. We beginnen de namiddag om 14u met een geleid bezoek aan het Nationaal Tabaksmuseum te Wervik, waar we alles over het belang van de tabak voor deze streek zullen leren.

Dag van het Industrieel Erfgoed

Hou 1 juni vrij. Dat is de Dag van de VVIA  waarop we in gezelligheid kunnen vieren, nagaan waar de industriële archeologie nu staat als wetenschap, hoe het met het industrieel, erfgoed gested is.
De verkiezingen zijn dan voorbij, en we moeten nagaan wat we aan volgende regering en Vlaams Parlement kunnen vragen.
En hoe we samen het industrieel en technisch erfgoed op de agenda zetten.
VVIA zal op die dag ook een aantal uitzonderlijke aankondigingen kunnen doen.
Wil je weten welke ?

Pagina's