Essen - De Douaniers Spreken !

Essen - De Douaniers Spreken !

zaterdag, 2 april 2016
provincie: 
Antwerpen
Essen
organisator(en): 
VVIA - prov. afd. Antwerpen

Wie kent er het station van Essen niet? Wie is niet geïntrigeerd door het mysterieuze, thans nog vervallen douaneloods en de aanpalende Quarantainestallen?
Op 16 december j.l. keurde de stuurgroep van het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland het project Demi More goed. Het project onderzoekt innovatieve toepassingen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in monumenten. Het rangeerstation in Essen werd in dit programma opgenomen, en vormt een energetische uitdaging door zijn omvang. Het monument wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming waarbij innovatieve energieopwekking- en recuperatie centraal staan.

Wat is er beter dan onder leiding van een gids en vrijwilligers van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie afd Antwerpen een geleid bezoek te brengen aan het grensstationsemplacement.
Kom genieten van de degelijke en wel gedocumenteerde toelichting en enthousiaste verhalen over nieuwe bestemmingen voor waardevol industrieel en landschappelijk geheel. 

Gegidst bezoek aan het spooremplacement Essen met het station, de Douaneloods en de Quarantainestallen, o.l.v.: Maria Gommeren Dorpsgids Essen. Speciaal voor belangstellenden in de geschiedenis van techniek en industriële archeologie, en actieve liefhebbers van spoorgeschiedenis.

Programma op Zaterdag 2 april 2016

  • 13:30 Samenkomst aan het perron 1 van het station.
  • 13:45 Start van het gegidst bezoek.
  • Vermoedelijk 16:30 Vrije gelegenheid tot netwerken en discussie over de herbestemming in koffiehuis Trapke Opin de Handelsstraat aan het Station.

Bereikbaarheid
Trein: Antwerpen, Station Essen. Aankomst 13:28. Onderhoudswerken controleren.
Buslijn: 670 Merksem - Kapellen - Essen Station. Aankomst 13:20.
Carpooling: vanuit Berchem vooraf afspreken met VVIA afd Antwerpen via contactformulier
Auto: ruim aangelegde parking, vlak naast het station aan stopplaats Autobus. Handelsstraat 12

Inschrijving en Betalingsmodaliteiten:
---> Voor 28 maart bij VVIA afd. Antwerpen, uitsluitend door middel van e-mail via contactformulier met vermelding van naam en aantal deelnemers.
De deelname is definitief na overschrijving van het bedrag op rekeningnr. BE09 5230 4648 0657 van VVIA-A met vermelding van de naam en aantal deelnemers en vervoeroptie.

Prijs:
5 EUR voor VVIA – IE-NET-leden en hun partner, 8 EUR voor niet-leden

Aandacht:
Opvallende kleding (bv een fluo-hesje) en stevig schoeisel.

Contact:
Roger Van de Peer VVIA provinciale afdeling Antwerpen
+32 (0)473 890 292