educatief toerisme rond nijverheid en techniek - een workshop

educatief toerisme rond nijverheid en techniek - een workshop

EUMillennialsTOUR is een door de Europese Commissie gesteund project om de mogelijkheden te onderzoeken van transnationaal educatief toerisme.
Daarbij werd het industrieel erfgoed, in casus vooral het erfgoed dat verband houdt met textiel en mode, voor de eerste tests centraal gezet. Hierbij wordt getracht niet alleen naar het verleden te kijken, maar ook naar wat vandaag gebeurt en welke ontwikkelingen voor morgen in de pijplijn zitten
Het project loopt in deze fase in Italië, Duitsland, en Engeland.
Eén van de partners in de projectontwikkeling is E-FAITH, de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed, die aan de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) vroeg om ook in Vlaanderen een aantal mogelijkheden uit te testen. VVIA lanceerde reeds aan het einde van de jaren 1980 een aantal initiatieven inzake industrieel erfgoedtoerisme, en zal in de loop van volgende maanden het thema in Vlaanderen verder uitwerken en een aantal test-bezoeken organiseren (o.m. een uitwisseling tussen Gentse studenten geschiedenis en studenten 'materiële cultuur' van de universiteit van Oldenburg)

Deze workshop richt zich tot professionelen uit de toeristische  en de erfgoedsector, het onderwijs en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven

Tijdens de workshop wordt

  • ingegaan op de mogelijkheden van industrieel en technisch toerisme, en wordt een vergelijking gemaakt met toestanden en projecten in andere landen
  • wordt het project EUMillenialsTOUR voorgesteld, en wordt ook ingegaan op andere gelijkaardige projecten die door de EU ondersteund worden
  • de vraag gesteld naar wat Vlaanderen op Europees vlak kan aanbieden inzake educatieve werking rond industrieel en technisch erfgoed - en hoe kunnen we het aanbod uitbreiden, ontwikkelen en promoten
  • krijgen de deelnemers informatie aangereikt waarmee ze in hun praktijk educatieve projecten rond industrieel en technisch erfgoed kunnen opzetten en uitbouwen
  • kunnen de deelnemers onderling ervaringen uitwisselen en netwerken

Plaats, datum, inschrijven

Gent, VOKA - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
De workshop start om 14u00 en eindigt om 17 u.
Deelname is gratis, maar voorinschrijving via het algemeen secretariaat van VVIA is noodzakelijk. Het aantal deelnemers is beperkt !

 

Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van
het
EU COSME-programma,
EUMillennialsTOUR
en
E-FAITH, European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage.