VVIA prijs voor jongeren

vrijwilligers helpen een site opkuisen

VVIA JONGERENPRIJS
INDUSTRIEEL ERFGOED VLAANDEREN 2022

Jongeren zetten zich in voor industrieel en technisch erfgoed.
Dat is een prijs waard
          
Was eerst gepland voor 2021, maar werd omwille van COVID-19 verschoven naar 2022 

In de meeste Europese landen zijn jongeren nauw betrokken bij behoud en ontsluiting van industrieel erfgoed, vaak als uitvloeisel van STEM-projecten in scholen en jeugdorganisaties, of projecten die peilen naar de geschiedenis en achtergronden van hun gemeente of regio.
In Vlaanderen blijkt het voor industrieel en technisch erfgoed geïnteresseerd publiek eerder oud (+ 50) dan jong te zijn. De betrokkenheid van jongeren (-25) is laag, alhoewel op verschillende plaatsen in scholen en bij jongerenorganisaties projecten lopen. Die zijn echter (te) weinig bekend, krijgen te weinig de aandacht die ze verdienen.

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw wil daarom in Vlaanderen het engagement van jongeren aanmoedigen, en bekendheid geven aan wat er reeds gebeurt.
In 2022 zal VVIA voor het eerst een prijs uitreiken voor projecten die betrekking hebben op industrieel en technisch erfgoed en geschiedenis en die door jongeren gerealiseerd zijn, individueel of in groepsverband (schoolverband, jeugdorganisatie, jeugdclub,...)
Er zijn twee categorieën    
- voor jongeren van 15 tot 18 jaar, tot en met het laatste jaar van het middelbaar onderwijs
- voor jongeren ouder dan 18 jaar en tot 25 jaar

Omwille van de Corona-maatregelen die het uitwerken van projecten in groep in scholen, culturele- en jongerenorganisaties verhinderden, werd heel dit project met een jaar verschoven.

Het jongerenproject dient nu uitgevoerd eerd voor einde april 2022. De inzendingen en dossiers dienen VVIA uiterlijk op 30 april 2022  te bereiken. Er wordt per categorie een prijs van 500 euro toegekend.
Aanvullend zal het publiek kunnen stemmen voor een publieksprijs die eveneens 500 euro bedraagt. Een shortlist wordt begin juni 2022 bekend gemaakt en het publiek kan stemmen tot en met Open Monumentendag 11 september 2022.
De prijzen worden in de loop van oktober 2022 uitgereikt