VVIA doet voort in COVID-maanden

Corona, COVID-19, gooit overal het roet in het eten.

Tijdens de quarantaine-periode waren alle activiteiten afgelast, en niemand weet vandaag hoe lang het besmettingsgevaar zal duren
Met VVIA nemen we het zekere voor het onzekere, en annuleerden we alvast alle activiteiten en plaatsbezoeken tot en met eindeseptember. Ze worden verschoven naar een ogenblik dat de kust volledig veilig is - en dan nemen we alle voorzorgen en regels in acht.
Voor onze activiteiten hebben we een strikte regel: dat we onze leden en belangstellenden géén enkel risico willen laten lopen. We annuleren of verschuiven liever een activiteit, dan ons achteraf te moeten schuldig voelen omdat iemand er hét virus opgelopen of verspreid heeft.

Maar dat betekent niet dat het sedert de algemene vergadering van einde februari 2020 nieuw samengesteld bestuur niet hard werkt, integendeel. De contacten verlopen nu van op ‘afstand’, van in ieders ‘kot’, via virtuele contacten, teleconferenties en een lawine van e-mails.
De industrieel-archeologen leren werken met moderne communicatiemedia.
Intussen moeten we onze planning voortdurend herzien, uitstellen, verschuiven, herdenken.
Maar dit is ook een gelegenheid om nieuwe paden op te zoeken
En er staan ook belangrijke uitdagingen te wachten

VVIA online cursus
Sedert jaren organiseert VVIA jaarlijks een cursus ‘Inleiding tot de Industriële Archeologie’. Door COVID kon die echter vorig jaar niet doorgaan, en evenmin dit jaar. We zochten naar een oplossing en vonden die in moderne technieken ‘op afstand’.
Vanaf 21 april starten we met een online cursus met zoom-lessen op woensdagavonden (vanaf 20 u). De inleidingen worden nog voor de zomer gedoceerd, de meer specifieke en gespecialiseerde cursusonderdelen in het najaar. In totaal zijn er tussen april en midden december 25 online-lessen gepland.
Meer informatie en inschrijven via onze website

Bedreigd industrieel erfgoed
VVIA ontvangt steeds meer alarmkreten over industrieel erfgoed dat om één of andere reden bedreigd is. We proberen zo veel mogelijk tussen te komen en lokale vrijwilligers en organisaties te adviseren, doch onze mogelijkeden zijn ook maar beperkt
Daarom werken we nu aan een hoofdstuk met raadgevingen en uitleg - waar iedereen kan op terugvallen voor basis-gegevens.
We plaatsen er ook de oproepen die ons bereiken

Klei
VVIA werd recent geconfronteerd met de bedreiging van twee belangrijke steenbakkerijen in Vlaanderen, nl de steen- en buizenbakkerij Dumoulin in Wijtschate   (waarvan de eigenaar enkele weken na ons bezoek overleed) en de steenbakkerij Hove in Ninove.   In deze laatste worden nog steeds stenen en tegels vervaardigd met oude technieken, maar ze zou door de milieudiensten daarmee moeten stoppen omdat er rook uit de schoorsteen komt.
VVIA wil de problematiek van de Vlaamse klei echter ruimer aanpakken, en hoopt een rapport af te leveren over de uitbating en verwerking van klei in Vlaanderen. Welke sporen blijven er nog over ? Wat is de toestand van de beschermde sites en van de sites opgenomen in de vastgestelde inventaris ?  
Welke relicten staan er nog in Uw gemeente, welke ken je nog elders ?
Wij doen een oproep naar U om aan dit project mee te werken. We plaatsten nu de eerste informatie online, maar zouden tegen einde van dit jaar  of begin 2022 - samen met tal van vrijwilligers - een rapport willen realiseren over de toestand van dit erfgoed
 

 

Een goeie reden om lid te worden