Sloping textielfabriek La Lieve, Gent, 1977

Sloping textielfabriek La Lieve, Gent, 1977

De voormalige vlasspinnerij "La Liève" was één der bekendste Gentse spinnerijen, ook bekend onder de populaire naam "de Wiedauwe". Het bedrijf werd gebouwd in 1866 en omgevormd tot de n.v. "Société Linière La Lieve" in 1888. Het sloot in 1959. In 1960 installeerde "Textile Déchets" zich in de oude gebouwen.  In 1976 verwoeste een zware brand grote delen van de fabriek. De rest van de gebouwen werd gesloopt (echter niet zonder moeite), behalve twee magazijnen, die enige jaren door het nabijgelegen Galveston gehuurd werden.

Tijdens de sloping werd een reeks dia's gemaakt die de constructie van het gebouw documenteerden: de kolommen (met het gietmerk van een gieterij in Clabecq / Klabbeek), de visbuikvormige balken, de doorsnede van de ijzeren balken, de wijze waarop balken en kolommen doorliepen en de interne verankering van de buitenmuren.

Zie ook : inventaris onroerend erfgoed