COVID-19

Corona, COVID-19, gooit overal het roet in het eten.

Tijdens de quarantaine-periode zijn alle activiteiten afgelast, en niemand weet vandaag hoe lang het besmettingsgevaar zal duren
Met VVIA nemen we het zekere voor het onzekere, en annuleerden we alvast alle activiteiten en plaatsbezoeken tot en met einde juni. Ze worden verschoven naar een ogenblik dat de kust volledig veilig is.

Maar dat betekent niet dat het sedert de algemene vergadering van einde februari nieuw samengesteld bestuur niet hard werkt, integendeel. De contacten verlopen nu van op ‘afstand’, van in ieders ‘kot’, via virtuele contacten, teleconferenties en een lawine van e-mails.
De industrieel-archeologen werken met moderne communicatiemedia

Ook de redactie van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek' werkt vanuit cyberspace aan de volgende nummers.
Het eerste nummer van 2020 is bijna klaar om de drukker aan het werk te zetten. Het zal naast een boekrecensie, een bespreking van twee buitenlandse tijdschriften drie artikels bevatten:
- mechanisering en automatisering in de grofkeramische sector, aan de hand van de steenbakkerijen in Langemark en Wijtschate
- Seinhorst, bakermat van zenders en centrales, naar aanleiding van het feit dat in 1919 de eerste radio-uitzending in Nederland gebeurde
- het waardestellend onderzoek naar de vaartuigenverzameling van het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen

Vervolgens zijn voor deze jaargang nog gepland
- een nummer over immaterieel industrieel en technisch erfgoed
- een nummer over metaalconstructies en -constructiefirma’s
- een nummer over landschapsverandering onder invloed van grondstoffenwinning

De leden van VVIA zullen deze nummers in hun bus ontvangen. Echt, gedrukt, niet virtueel
;-)         

Een goeie reden om lid te worden