'Het erfgoed van de vuile handen' - industrieel erfgoed bewaren, of niet ?

'Het erfgoed van de vuile handen' - industrieel erfgoed bewaren, of niet ?

zaterdag, 22 oktober 2016
provincie: 
Limburg
Waterschei (Genk)
organisator(en): 
VVIA afd Limburg

Tijdens de voorbije twee eeuwen veranderde de maatschappij sneller, grondiger en grootschaliger, dan ooit in de loop van de menselijke geschiedenis gebeurde. De industriële en technologische ontwikkeling lag aan de basis van  nieuwe gebouwen, infrastructuur, gebruiksvoorwerpen, en gedragspatronen.

Hoe keken onze voorouders naar deze realisaties? Wat betekenen ze voor ons, en welke betekenis kunnen ze in de toekomst krijgen? Moeten wij oude industriële gebouwen en installaties behouden, net zoals de kloosters, kerken en kastelen uit middeleeuwen  en renaissance? En als we ze behouden: welke (maatschappelijke) functie(s) kunnen wij er dan aan geven? Kan het industrieel erfgoed ontstaan geven aan een nieuwe vorm van cultuurtoerisme ?

Wat  doen  wij met de wortels van onze (post?)industriële  maatschappij?
Erven wij met eerbied ?

Een workshop met vergelijkingen naar de aanpak in andere landen - de rol van burgers en organisaties.
En welke rol de deelnemers inn hun omgeving kunnen spelen

De workshop vindt plaats in het Mijndepot in Genk-Waterschei
Van 14u30 tot ca 17 u - nadien geleid bezoek aan de dubbeltentoonstelling 'Beschermd Industrieel Erfgoed in Vlaanderen' en 'Industrieel Erfgoed in Catalonië'
Deelname is gratis, maar aanmelding vooraf bij de VVIA afd LImburg is verplicht via het contactformulier