Toerisme van nijverheid en techniek

Toerisme van nijverheid en techniek

dinsdag, 25 oktober 2016
provincie: 
Limburg
Waterschei (Genk)
organisator(en): 
VVIA afd. Limburg

TOERISME VAN NIJVERHEID EN TECHNIEK
Hoe oude bedrijven en industriële regio’s tot toeristische attracties kunnen uitgroeien

In de loop van 2015 startte een door de Europese commissie gefinancieerd COSME-project om de mogelijkheden van educatief industrieel erfgoedtoerisme te onderzoeken, de aanpak in de verschillende landen te vergelijken, en de conclusies daarvan te vertalen naar industriële sites en regio’s.
Midden 2016 ging een tweede project onder hetzelfde EU programma van start. Dat doet een onderzoek naar het toeristisch potentieel van jet industrieel en technisch erfgoed van kleine ondernemingen: bedrijven die nog via oude technieken produceren, gebouwen en sporen die van vroegere KMO-bedrijvigheden getuigen, musea en collecties.
De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw werkt mee aan deze projecten, samen met collega’s en partners uit Italië, Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije, Spanje en Malta.

Deze workshop is gebaseerd op de eerste resultaten van deze projecten, en richt zich tot medewerkers van gemeentelijke cultuur- en toeristische diensten, toeristische organisaties en aanbieders van toeristische producten, toeristische gidsen – en ook tot iedereen die belangstelling heeft voor ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen.

Uit de voorstudies en eerste resultaten bleek alvast dat het industrieel en technisch erfgoed een enorme – en in Vlaanderen nog nagenoeg niet aangeboorde - grondstof is voor de ontwikkeling van unieke toeristische projecten. Dit soort toerisme kan een link leggen tussen een recent verleden dat sommigen nog aan den lijve meegemaakt hebben en een generatie die de band met dat verleden verloren is. Het kan ook leiden tot inzicht en begrip in de ontwikkelingen van technieken, aanzetten tot belangstelling voor wetenschap en techniek. En tenslotte kan het bijdragen tot het voortbestaan van savoir-faire en oude productiewijzen – al dan niet in een aanpassing aan hedendaagse noden.

Wat zijn ‘industrieel toerisme’ en ‘industrieel erfgoedtoerisme’?
Wat kan het betekenen voor schoolreizen, groepsreizen, individuele bezoekers ?
Welk publiek bestaat er voor dit soort toerisme – en welk publiek kan er voor aangetrokken worden ?
En vooral: hoe pakken we het aan als we in eigen regio een oud bedrijfje, een traditioneel ambacht, een industriële omgeving toeristisch willen ontwikkelen en via die weg een nieuwe toekomst geven.

Een boeiende workshop die iedereen heel wat ideeën zal opleveren.

Van 14u30 tot ca 17 u in het Mijndepot in Waterschei (Genk)
Deelname is gratis
doch vooraf inschrijven verplicht bij VVIA afd Limburg , via het contactformulier